Visa / อิหร่าน
สถานฑูต : อิหร่าน
ที่ตั้ง : 602 ถ.สุขุมวิท (ระหว่าง ซ. 22 และ ซ. 24) กรุงเทพ 10110
เบอร์โทร : 02- 259-0611-3
แฟ็กซ์ : 02-259-9111
เวลายื่น - รับ : 10.00 - 12.00
เวลารับ : 14.00 – 16.00

เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่า อิหร่าน

   

  1. หนังสือเดินทางที่มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน หลังจากเดินทางกลับ
  2. รูปถ่ายสี (รูปปัจจุบัน หน้าตรง 2 ขนาด 2 นิ้ว ไม่สวมหมวกจำนวน 3 รูป)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
  4. จดหมายรับรองการทำงาน
  5. จดหมายเชิญ
  6. นามบัตร
  7. แบบฟอร์ม วีซ่าอิหร่าน กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด


ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่าอิหร่าน

 

 

 

  1. เวลาทำสถานฑูตอิหร่าน จันทร์ - ศุกร์ เวลายื่น : 10.00 น.- 12.00 น. และเวลารับ : 14.00 น. – 16.00 น.
  2. ใช้เวลา 2 วันทำการ
  3. เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
ตั๋วเครื่องบิน คูเวต ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน บาห์เรน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เคนย่า ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อียิปต์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน โมรอคโค ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เนเธอร์แลนด์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อิตาลี ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน โปรตุเกส ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน โรมาเนีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เลบานอน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน แคนาดา ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อเมริกา ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ตุรกี ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน สวิตเซอร์แลนด์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน สเปน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน รัสเซีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน โอมาน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน นิวซีแลนด์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ลาว ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อินโดนีเซีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ออสเตรีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ญี่ปุ่น ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ฟินแลนด์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน มาเก๊า ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เดนมาร์ก ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เวียดนาม ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เชค ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ไทเป(ไต้หวัน) ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เกาหลี ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ย่างกุ้ง(พม่า) ราคาถูก