Visa / อิหร่าน
สถานฑูต : อิหร่าน
ที่ตั้ง : 602 ถ.สุขุมวิท (ระหว่าง ซ. 22 และ ซ. 24) กรุงเทพ 10110
เบอร์โทร : 02- 259-0611-3
แฟ็กซ์ : 02-259-9111
เวลายื่น - รับ : 10.00 - 12.00
เวลารับ : 14.00 – 16.00

เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่า อิหร่าน

   

  1. หนังสือเดินทางที่มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน หลังจากเดินทางกลับ
  2. รูปถ่ายสี (รูปปัจจุบัน หน้าตรง 2 ขนาด 2 นิ้ว ไม่สวมหมวกจำนวน 3 รูป)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
  4. จดหมายรับรองการทำงาน
  5. จดหมายเชิญ
  6. นามบัตร
  7. แบบฟอร์ม วีซ่าอิหร่าน กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด


ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่าอิหร่าน

 

 

 

  1. เวลาทำสถานฑูตอิหร่าน จันทร์ - ศุกร์ เวลายื่น : 10.00 น.- 12.00 น. และเวลารับ : 14.00 น. – 16.00 น.
  2. ใช้เวลา 2 วันทำการ
  3. เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
ตั๋วเครื่องบิน บาห์เรน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน แอฟริกาใต้ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เคนย่า ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เนเธอร์แลนด์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ฮังการี ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน โปรตุเกส ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน แคนาดา ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อเมริกา ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อังกฤษ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ตุรกี ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน สวีเดน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน สเปน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน โอมาน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เยอรมัน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน นิวซีแลนด์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน มาเลเซีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ลาว ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อินโดนีเซีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เบลเยี่ยม ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน จีน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ออสเตรีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน มัลดีฟส์ ราคาถูกตัวแทนขายตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน ศรีลังกา ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ฟินแลนด์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน มาเก๊า ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เวียดนาม ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เกาหลี ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบินในประเทศ