Visa / บังกลาเทศ
สถานฑูต : บังกลาเทศ
ที่ตั้ง : 727 ถนนสุขุมวิท 55 กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทร : 0 2392 9437-8 TELEX: 82330 BDOOT TH
แฟ็กซ์ : 0 2391 8070
เวลายื่น - รับ : 08:30 – 12:00
เวลารับ : 15:30 – 17:00

- ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร      

- เอกสารและเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เอกสารและเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารที่ใช้ยื่นทำวีซ่า

Business

Tourist

 1. จดหมายรับรองการทำงาน 
 2. จดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศบังคลาเทศ
 3. รูปถ่าย 2 นิ้วสี 3 รูป
 4. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้าพร้อมพาสปอร์ตเก่า (ถ้ามี)
 5. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วน และเซ็นชื่อ 1 ชุด ต้องใช้ตัวจริง ไม่สามารถส่งทางแฟ็กซ์ได้
 6. ใช้เวลาทำการ 3 วัน
 7. work permit (สำหรับชาวต่างชาติ)

 

NOTE:

คนยุโรปที่มี RESIDENCE ที่เมืองไทย (มี work permit)ควรทำวีซ่าก่อน เพราะทางสถานฑูตจะอนุโลม ให้ทำON ARRIVAL ต่อเมื่อคนยุโรปนั้น ๆ ไปอยู่ในประเทศที่ไม่มีสถานฑูตเท่านั้น แต่ถ้าไม่สะดวกที่จะทำก็ต้องเสี่ยงเอาว่าทางตม.ที่บังคลาเทศยอมให้เข้าหรือไม่ และแนะนำให้เตรียมจดหมายเชิญจากทางบริษัทที่บังคลาเทศไปด้วย

 1. รูปถ่าย 2 นิ้วสี 3 รูป
 2. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้าพร้อมพาสปอร์ตเก่า (ถ้ามี)
 3. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วน และเซ็นชื่อ 1 ชุด ต้องใช้ตัวจริง ไม่สามารถส่งทางแฟ็กซ์ได้
 4. ใช้เวลาทำการ 3 วัน

ตั๋วเครื่องบิน บาห์เรน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อียิปต์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ออสเตรเลีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เนเธอร์แลนด์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อิตาลี ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน กรีซ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน โปรตุเกส ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน โรมาเนีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เลบานอน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อังกฤษ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ตุรกี ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน สวิตเซอร์แลนด์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน สเปน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน กาตาร์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน รัสเซีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เยอรมัน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน นิวซีแลนด์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน มาเลเซีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ลาว ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อินโดนีเซีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อินเดีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน บรูไน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ฟิลิปปินส์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ศรีลังกา ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ฝรั่งเศส ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน พนมเปญ (กัมพูชา) ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เวียดนาม ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ไทเป(ไต้หวัน) ราคาถูกตั๋วเครื่องบินในประเทศ