Visa / เนปาล
สถานฑูต : เนปาล
ที่ตั้ง : 189 สุขุมวิท 71 พระโขนง กทม. 10110
เบอร์โทร : 0-2390-2280, 0-2391-7240
แฟ็กซ์ : -
เวลายื่น - รับ : -
เวลารับ : -

เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเนปาล 

• พาสปอร์ตและเอกสารที่ใช้ในการเดินทางต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่าง 
• รูป 2 นิ้ว 2 รูป

ราคา 

เชื้อชาติ

พักได้ไม่เกิน

2 วันทำการ 

ทุกประเทศ

60 วัน

32,200


รายละเอียด 

• วันที่สถานทูตหยุด
มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค
1-4,26 23 10,11 6,13-17 9 - - 12,15 28 2,17,23 2,28 5,25,31

หมายเหตุ 

• การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า
• วันทำการหมายถึง วันที่พาสปอร์ตอยู่ในสถานทูต แต่ไม่รวมวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์, และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ใช้เวลาอย่างน้อย 3 วัน)
*ข้อมูลเอกสารในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตั๋วเครื่องบิน คูเวต ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน บาห์เรน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน โมรอคโค ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ออสเตรเลีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อิตาลี ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ฮังการี ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน กรีซ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน โปรตุเกส ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน โรมาเนีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน แคนาดา ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อเมริกา ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อังกฤษ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน สวิตเซอร์แลนด์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน สวีเดน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน สเปน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน รัสเซีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน โอมาน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อินโดนีเซีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อินเดีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เบลเยี่ยม ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ญี่ปุ่น ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน มัลดีฟส์ ราคาถูกตัวแทนขายตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน ฟิลิปปินส์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน พนมเปญ (กัมพูชา) ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน มาเก๊า ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เวียดนาม ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เกาหลี ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ย่างกุ้ง(พม่า) ราคาถูก