ตั๋วเครื่องบิน ฝรั่งเศส ราคาถูก

 โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ-ตั๋วเครื่องบินฝรั่งเศส ราคาประหยัด-จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์

 

ตั๋วเครื่องบินฝรั่งเศส (กรุงเทพ-ฝรั่งเศส)

 

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ฝรั่งเศส ราคาถูก จองตั๋วเครื่องบินไปฝรั่งเศส แบบออนไลน์ เลือกเดินทางได้ทั้ง

 

แบบ Economy Business และ First ด้วยสายการบินชั้นนำหลากหลายสายการบิน ให้คุณได้ตรวจสอบหรือเปรียบ

 

เทียบราคาตามความพึงพอใจ ติดต่อสอบถาม ตั๋วเครื่องบิน ฝรั่งเศษ ได้ที่ 0-2587-5050

 

 

bananaticket.com ยินดีให้บริการคุณในการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบินไปฝรั่งเศสโดย 

 

สายการบิน Cathay Pacific Airways (CX)  ในราคาประหยัด ท้าให้คุณลอง นำเสนอโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปฝรั่งเศส

 

ในราคาที่สุดพิเศษให้คุณตรวจสอบหรือเปรียบเทียบราคาตามความพึงพอใจ พร้อมบริการหลังการขายเพื่อให้

 

คุณถึงจุดหมายได้อย่างราบรื่น  ติดต่อสอบถาม โปรโมชั่นสายการบินคาเธย์แปซิฟิก แอร์เวย์ ได้ที่ 0-2587-5050

 

สายการบิน Cathay Pacific Airways (CX)  
ตั๋วเครื่องบิน คาเธย์แปซิฟิก: กรุงเทพ-ฝรั่งเศส-กรุงเทพ
*** ราคาที่ลงไว้ในตารางนี้ ยังไม่รวม ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ***
ปลายทาง คลาส อายุตั๋ว ช่วงเวลาจองตั๋ว ช่วงเวลาเดินทาง ราคา เงื่อนไข (Condition)
(ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ)     และออกตั๋ว      
ปารีส (PAR/CDG) N 1 เดือน     27,700  
             
  K       29,500 (OW) ONE WAY TICKET
  H       32,900 (OW) ONE WAY TICKET
กรุงเทพฯ - ปารีส - กรุงเทพฯ  S 6 เดือน     33,900  
  V 6 เดือน     36,300  
  L 6 เดือน     36,600  
via Hong Kong (HKG)  M 1 ปี     42,100  
  K 1 ปี     45,200  
  H 1 ปี     50,300  
  I 1 เดือน     99,500  

 


 

bananaticket.com ยินดีให้บริการคุณในการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบินไปฝรั่งเศสโดย 

 

 สายการบิน (Emirates (EK)  ในราคาประหยัด ท้าให้คุณลอง นำเสนอโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปฝรั่งเศส

 

ในราคาที่สุดพิเศษให้คุณตรวจสอบหรือเปรียบเทียบราคาตามความพึงพอใจ พร้อมบริการหลังการขายเพื่อให้

 

คุณถึงจุดหมายได้อย่างราบรื่น  ติดต่อสอบถาม โปรโมชั่น สายการบินเอมิเรตส์  (Emirates (EK)ได้ที่ 0-2587-5050

 

สายการบิน Emirates (EK)
ตั๋วเครื่องบิน เอมิเรตส์: กรุงเทพ-ฝรั่งเศส-กรุงเทพ
*** ราคาที่ลงไว้ในตารางนี้ ยังไม่รวม ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ***
ปลายทาง คลาส อายุตั๋ว ช่วงเวลาจองตั๋ว ช่วงเวลาเดินทาง ราคา เงื่อนไข (Condition)
(ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ)     และออกตั๋ว      
นีส (NCE) / ปารีส (PAR)    K 4 เดือน     28,800  
via Dubai (DXB) U 4 เดือน     32,200  
             
             

  


 

bananaticket.com ยินดีให้บริการคุณในการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบินไปฝรั่งเศสโดย 

 

 สายการบิน Etihad Airways (EY)   ในราคาประหยัด ท้าให้คุณลอง นำเสนอโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปฝรั่งเศส

 

ในราคาที่สุดพิเศษให้คุณตรวจสอบหรือเปรียบเทียบราคาตามความพึงพอใจ พร้อมบริการหลังการขายเพื่อให้

 

คุณถึงจุดหมายได้อย่างราบรื่น  ติดต่อสอบถาม โปรโมชั่น สายการ บินเอทิฮัดแอร์เวย์ ได้ที่ 0-2587-5050

 

สายการบิน Etihad Airways (EY) 
ตั๋วเครื่องบิน เอทิฮัดแอร์เวย์: กรุงเทพ-ฝรั่งเศส-กรุงเทพ
*** ราคาที่ลงไว้ในตารางนี้ ยังไม่รวม ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ***
ปลายทาง คลาส อายุตั๋ว ช่วงเวลาจองตั๋ว ช่วงเวลาเดินทาง ราคา เงื่อนไข (Condition)
(ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ)     และออกตั๋ว      
ปารีส (PAR/CDG) Q 2 เดือน     19,600  
via Abu Dhabi (AUH) M 2 เดือน     24,500  

 


 

bananaticket.com ยินดีให้บริการคุณในการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบินไปฝรั่งเศสโดย 

 

 สายการบิน Eva Air (BR)    ในราคาประหยัด ท้าให้คุณลอง นำเสนอโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปฝรั่งเศส

 

ในราคาที่สุดพิเศษให้คุณตรวจสอบหรือเปรียบเทียบราคาตามความพึงพอใจ พร้อมบริการหลังการขายเพื่อให้

 

คุณถึงจุดหมายได้อย่างราบรื่น  ติดต่อสอบถาม โปรโมชั่น สายการบิน อีวาร์ แอร์ ได้ที่ 0-2587-5050

   

สายการบิน Eva Air (BR) 
ตั๋วเครื่องบิน อีวาร์ แอร์:  กรุงเทพ-ฝรั่งเศส-กรุงเทพ
*** ราคาที่ลงไว้ในตารางนี้ ยังไม่รวม ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ***
ปลายทาง คลาส อายุตั๋ว ช่วงเวลาจองตั๋ว ช่วงเวลาเดินทาง ราคา เงื่อนไข (Condition)
(ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ)     และออกตั๋ว      
ปารีส (PAR) T       25,200  
  T       27,200  
  X       18,600  
via Taipei (TPE) U 1 เดือน     28,800  
  X 3 เดือน     30,900  
  B 3 เดือน     32,800  
  B 3 เดือน     35,800  
  B 6 เดือน     37,300  
  B 6 เดือน     40,300  
  B 1 ปี     41,900  
  B 1 ปี     44,900  
  X 3 เดือน 15.09.2010   94,500  

   


   

bananaticket.com ยินดีให้บริการคุณในการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบินไปฝรั่งเศสโดย 

 

สายการบิน Singapore Airlines (SQ)  ในราคาประหยัด ท้าให้คุณลอง นำเสนอโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปฝรั่งเศส

 

ในราคาที่สุดพิเศษให้คุณตรวจสอบหรือเปรียบเทียบราคาตามความพึงพอใจ พร้อมบริการหลังการขายเพื่อให้

 

คุณถึงจุดหมายได้อย่างราบรื่น  ติดต่อสอบถาม โปรโมชั่น  สายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ ได้ที่ 0-2587-5050

 

สายการบิน Singapore Airlines (SQ) 
ตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์: กรุงเทพ-ฝรั่งเศส-กรุงเทพ
*** ราคาที่ลงไว้ในตารางนี้ ยังไม่รวม ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ***
ปลายทาง คลาส อายุตั๋ว ช่วงเวลาจองตั๋ว ช่วงเวลาเดินทาง ราคา เงื่อนไข (Condition)
(ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ)     และออกตั๋ว      
ปารีส (PAR/CDG)    Y   31.03.2011   28,800 (OW) ONE WAY TICKET
  Q - GV2 1 เดือน 31.03.2011   26,300 เดินทางได้ ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 30 มิ.ย.54
  N - GV 4 6 เดือน 31.03.2011   27,800  GV 4 สำหรับเดินทางพร้อมกัน 4 ท่านขึ้นไป
via Singapore (SIN) N - GV 4 6 เดือน 31.03.2011   29,300  GV 4 สำหรับเดินทางพร้อมกัน 4 ท่านขึ้นไป
  E 1 ปี 31.03.2011   35,900 ราคานี้สำหรับนักเรียนเท่านั้น 
  H 6 เดือน 31.03.2011   31,400 อายุตั๋วขั้นต่ำ 6 วัน แต่ต้องไม่เกิน 6 เดือน
EU Zone : AMS, ATH, BCN, E 6 เดือน 31.03.2011   36,900  
FRA, LON (LHR), MAN, MIL B 6 เดือน 31.03.2011   42,500  
(MXP), MOW (DME), MUC, Y 1 ปี 31.03.2011   47,800  
PAR (CDG), ROM (FCO), ZRH            

 

 


 

bananaticket.com ยินดีให้บริการคุณในการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบินไปฝรั่งเศสโดย 

 

สายการบิน Thai Airways International (TG) ในราคาประหยัด ท้าให้คุณลอง นำเสนอโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปฝรั่งเศส

 

ในราคาที่สุดพิเศษให้คุณตรวจสอบหรือเปรียบเทียบราคาตามความพึงพอใจ พร้อมบริการหลังการขายเพื่อให้

 

คุณถึงจุดหมายได้อย่างราบรื่น  ติดต่อสอบถาม โปรโมชั่น  สายการบินไทย ได้ที่ 0-2587-5050

 

สายการบิน Thai Airways International (TG) 
ตั๋วเครื่องบินการบินไทย: กรุงเทพ-ฝรั่งเศส-กรุงเทพ
*** ราคาที่ลงไว้ในตารางนี้ ยังไม่รวม ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ***
ปลายทาง คลาส อายุตั๋ว ช่วงเวลาจองตั๋ว ช่วงเวลาเดินทาง ราคา เงื่อนไข (Condition)
(ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ)     และออกตั๋ว      
ปารีส (PAR) Q - GV 2 1 เดือน 05.01.2011   30,300 ต้องเดินทางไปและกลับ 2 ท่านขึ้นไป
(direct flight) Q - GV 2 1 เดือน 05.01.2011   31,300 ต้องเดินทางไปและกลับ 2 ท่านขึ้นไป
  H 3 เดือน 05.01.2011   33,400 LOW
  H 3 เดือน 05.01.2011   34,400  HIGH
  M 6 เดือน 05.01.2011   36,800 LOW
  M 6 เดือน 05.01.2011   37,800  HIGH
  B   05.01.2011   28,300  (OW) ONE WAY TICKET
  B 1 ปี 05.01.2011   47,300  

 


 

bananaticket.com  ยินดีให้บริการคุณในการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบินไปฝรั่งเศสโดย 

 

สายการบิน Turkish Airlines (TK) ในราคาประหยัด ท้าให้คุณลอง นำเสนอโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปฝรั่งเศส

 

ในราคาที่สุดพิเศษให้คุณตรวจสอบหรือเปรียบเทียบราคาตามความพึงพอใจ พร้อมบริการหลังการขายเพื่อให้

 

คุณถึงจุดหมายได้อย่างราบรื่น  ติดต่อสอบถาม โปรโมชั่น  เตอร์กิส แอร์ไลน์ ได้ที่ 0-2587-5050

 

สายการบิน Turkish Airlines (TK) - A Star Alliance Member 
ตั๋วเครื่องบิน เตอร์กิส แอร์ไลน์: กรุงเทพ-ฝรั่งเศส-กรุงเทพ
*** ราคาที่ลงไว้ในตารางนี้ ยังไม่รวม ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ***
ปลายทาง คลาส อายุตั๋ว ช่วงเวลาจองตั๋ว ช่วงเวลาเดินทาง ราคา เงื่อนไข (Condition)
(ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ)     และออกตั๋ว      
ปารีส (PAR) T 1 เดือน 31.03.2011   20,600  
via Istanbul (IST) Q 1 เดือน 31.03.2011   22,500  
  E 1 เดือน 31.03.2011   23,850  
  E 1 เดือน 31.03.2011   26,400  
EU Zone 5 : LON, PAR, FRA, S 1 เดือน 31.03.2011   26,900 (L)
  S 1 เดือน 31.03.2011   29,500  (H)
AMS, BER, STO, ZRH H 3 เดือน 31.03.2011   30,500 (L)
  H 3 เดือน 31.03.2011   33,200  (H)
  K 1 ปี 31.03.2011   35,150 (L)
  K 1 ปี 31.03.2011   37,700  (H)
  B 1 ปี 31.03.2011   45,300  
  Y 1 ปี 31.03.2011   55,500  
ลียง (LYS) / นีส (NCE) /    Q 1 เดือน 31.03.2011   22,500  
  E 1 เดือน 31.03.2011   23,850  
  E 1 เดือน 31.03.2011   26,400  
via Istanbul (IST)   S 1 เดือน 31.03.2011   26,950 (L)
  S 1 เดือน 31.03.2011   29,500  (H)
EU Zone 4 : BCN, BHX, BLQ, H 3 เดือน 31.03.2011   30,500 (L)
BRU, CAS, CGN, CPH, DUB, H 3 เดือน 31.03.2011   33,200  (H)
DUS, GOT, GVA, HEL, HAJ, K 1 ปี 31.03.2011   35,150 (L)
HAM, LIS, LED, LYS, MAD, K 1 ปี 31.03.2011   37,700  (H)
MAN, MIL, MOW, MUC, NCE, B 1 ปี 31.03.2011   45,300  
NUE, OSL, PRG, RIX, ROM, Y 1 ปี 31.03.2011   55,500  
STR, SVX, TUN, VCE, VIE,            
WAW            
             

 


  

bananaticket.com ยินดีให้บริการคุณในการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบินไปฝรั่งเศสโดย 

 

 สายการบิน Finnair (AY)  ในราคาประหยัด ท้าให้คุณลอง นำเสนอโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปฝรั่งเศส

 

ในราคาที่สุดพิเศษให้คุณตรวจสอบหรือเปรียบเทียบราคาตามความพึงพอใจ พร้อมบริการหลังการขายเพื่อให้

 

คุณถึงจุดหมายได้อย่างราบรื่น  ติดต่อสอบถาม โปรโมชั่น  สายการ บินฟินแอร์ ได้ที่ 0-2587-5050

 

สายการบิน Finnair (AY) 
ตั๋วเครื่องบิน ฟินแอร์ :กรุงเทพ-ฝรั่งเศส-กรุงเทพ
*** ราคาที่ลงไว้ในตารางนี้ ยังไม่รวม ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ***
ปลายทาง คลาส อายุตั๋ว ช่วงเวลาจองตั๋ว ช่วงเวลาเดินทาง ราคา เงื่อนไข (Condition)
(ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ)     และออกตั๋ว      
ปารีส (PAR/CDG) / Q       20,150  (OW) ONE WAY TICKET
via Helsinki (HEL) S       20,600  (OW) ONE WAY TICKET
  R 30 วัน     23,600  ต้องอยู่ขั้นต่ำ 5 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน
  O 3 เดือน     25,600 ต้องอยู่ขั้นต่ำ 5 วัน แต่ไม่เกิน 3 เดือน
Europe Zone : AMS, BCN, Q 3 เดือน     28,650 เปลี่ยนวันเดินทางเสีย 50 EUR/ครั้ง
BER, BRU, BUD, GDN, S 3 เดือน     30,950  
GVA, CPH, FRA, GOT, HAM, L 3 เดือน     32,650  
LIS, LON, LED, MAN, MAD, T 6 เดือน     34,100  
MIL, MUC, MOW, OTP, PAR, P 6 เดือน     35,950  
PRG, ROM, RIX, STR, TLL, M 1 ปี     38,250  
VNO, VIE, WAW, ZRH            

 


 

bananaticket.com ยินดีให้บริการคุณในการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบินไปฝรั่งเศสโดย 

 

 สายการบิน Gulf Air (GF)  ในราคาประหยัด ท้าให้คุณลอง นำเสนอโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปฝรั่งเศส

 

ในราคาที่สุดพิเศษให้คุณตรวจสอบหรือเปรียบเทียบราคาตามความพึงพอใจ พร้อมบริการหลังการขายเพื่อให้

 

คุณถึงจุดหมายได้อย่างราบรื่น  ติดต่อสอบถาม โปรโมชั่น  สายการ บินกัลฟ์แอร์ ได้ที่ 0-2587-5050

 

สายการบิน Gulf Air (GF)  
ตั๋วเครื่องบิน กัลฟ์แอร์: กรุงเทพ-ฝรั่งเศส-กรุงเทพ
*** ราคาที่ลงไว้ในตารางนี้ ยังไม่รวม ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ***
ปลายทาง คลาส อายุตั๋ว ช่วงเวลาจองตั๋ว ช่วงเวลาเดินทาง ราคา เงื่อนไข (Condition)
(ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ)     และออกตั๋ว      
  Q   31.03.2011   12,600 เดินทางได้ ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 30 ม.ย.54
ปารีส (PAR) Q       16,000 (OW) ONE WAY TICKET
via Bahrain (BAH) L       17,600 (OW) ONE WAY TICKET
  M       18,100 (OW) ONE WAY TICKET
  V 2 เดือน 31.03.2011   18,200 เดินทางได้ ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 30 ม.ย.54
  L 3 เดือน     28,850  
  M 3 เดือน     29,450  
  K 6 เดือน     31,600  
  H 1 ปี     43,200  

 


  

bananaticket.com ยินดีให้บริการคุณในการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบินไปฝรั่งเศสโดย 

 

 สายการบิน Kuwait Airways (KU)    ในราคาประหยัด ท้าให้คุณลอง นำเสนอโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปฝรั่งเศส

 

ในราคาที่สุดพิเศษให้คุณตรวจสอบหรือเปรียบเทียบราคาตามความพึงพอใจ พร้อมบริการหลังการขายเพื่อให้

 

คุณถึงจุดหมายได้อย่างราบรื่น  ติดต่อสอบถาม โปรโมชั่น  สายการบินคูเวต แอร์ได้ที่ 0-2587-5050

  

สายการบิน Kuwait Airways (KU)  
ตั๋วเครื่องบิน คูเวต แอร์ :กรุงเทพ-ฝรั่งเศส-กรุงเทพ
*** ราคาที่ลงไว้ในตารางนี้ ยังไม่รวม ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ***
ปลายทาง คลาส อายุตั๋ว ช่วงเวลาจองตั๋ว ช่วงเวลาเดินทาง ราคา เงื่อนไข (Condition)
(ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ)     และออกตั๋ว      
  B       14,000 (OW) ONE WAY TICKET
  M       16,000 (OW) ONE WAY TICKET
  K       18,200 (OW) ONE WAY TICKET
  H 3 เดือน     23,000  
ปารีส (PAR) or (CDG) H 6 เดือน     25,500  
via คูเวต (KWI) B 6 เดือน     26,900  
  B 1 ปี     27,900  
  M 1 ปี     32,700  
  K 3 เดือน     30,200  
  K 6 เดือน     34,000  
  K 1 ปี     37,900  


 

 

จองตั๋วเครื่องบินไปฝรั่งเศส,จองตั๋วเครื่องบิน ฝรั่งเศส ราคาถูก,จองตั๋วเครื่องบิน ฝรั่งเศส ราคาประหยัด,จองตั๋วเครื่องบิน ฝรั่งเศส ราคาพิเศษ

 

อยากได้ ตั๋วเครื่องบิน ราคาถูก นึกถึง Bananaticket  ติดต่อสอบถาม โทร. 0-2587-5050

 

ตั๋วเครื่องบิน คูเวต ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน แอฟริกาใต้ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เคนย่า ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ออสเตรเลีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน นอร์เวย์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อิตาลี ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน กรีซ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน แคนาดา ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อเมริกา ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อังกฤษ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน สวีเดน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน สเปน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน นิวซีแลนด์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ลาว ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อินเดีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เบลเยี่ยม ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน จีน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน บรูไน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ออสเตรีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน มัลดีฟส์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ฟิลิปปินส์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เนปาล ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน พนมเปญ (กัมพูชา) ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน มาเก๊า ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เดนมาร์ก ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เวียดนาม ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ไทเป(ไต้หวัน) ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ย่างกุ้ง(พม่า) ราคาถูก