ตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง ราคาถูก

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ-ตั๋วเครื่องบินฮ่องกง ราคาประหยัด-จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์

 

ตั๋วเครื่องบินฮ่องกง (กรุงเทพ-ฮ่องกง)

 

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ฮ่องกง ราคาถูก จองตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกง แบบออนไลน์ เลือกเดินทางได้ทั้ง

 

แบบ Economy Business และ First ด้วยสายการบินชั้นนำหลากหลายสายการบิน ให้คุณได้ตรวจสอบหรือเปรียบ

 

เทียบราคาตามความพึงพอใจ ติดต่อสอบถาม ตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง ได้ที่ 0-2587-5050

 

 

bananaticket.com ยินดีให้บริการคุณในการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกง โดยสายการบิน

 

คาเธ่ย์แปซิฟิก แอร์เวย์ ( Cathay Pacific Airways (CX) ) ในราคาประหยัด ท้าให้คุณลอง นำเสนอโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกง

 

ในราคาที่สุดพิเศษให้คุณตรวจสอบหรือเปรียบเทียบราคาตามความพึงพอใจ พร้อมบริการหลังการขายเพื่อให้

 

คุณถึงจุดหมายได้อย่างราบรื่น  ติดต่อสอบถาม โปรโมชั่นคาเธ่ย์แปซิฟิก แอร์เวย์ ได้ที่ 0-2587-5050

 

 

สายการบิน Cathay Pacific Airways (CX) 
ตั๋วเครื่องบินคาเธ่ย์แปซิฟิก : กรุงเทพ-ฮ่องกง-กรุงเทพ
*** ราคาที่ลงไว้ในตารางนี้ ยังไม่รวม ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ***
ปลายทาง คลาส อายุตั๋ว ช่วงเวลาจองตั๋ว ช่วงเวลาเดินทาง ราคา เงื่อนไข (Condition)
(ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ)     และออกตั๋ว      
ฮ่องกง (HKG) Q 7 วัน วันนี้ - 31 มี.ค.54 วันนี้ - 31 มี.ค.54 5,800.- CX 750, CX 712, CX 702
  N 7 วัน วันนี้ - 31 มี.ค.54 วันนี้ - 31 มี.ค.54 6,800.-  
 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ L 7 วัน วันนี้ - 31 มี.ค.54 วันนี้ - 30 มิ.ย.54 9,200.- เดินทาง Low Season
  M 3 เดือน วันนี้ - 31 มี.ค.54 วันนี้ - 30 มิ.ย.54 10,000.-  
 (direct flight)            
             

_________________________________________________________________________________________________________

 

 

bananaticket.com ยินดีให้บริการคุณในการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกง โดยสายการบิน

 

เอมิเรตส์  ( Emirates (EK) ) ในราคาประหยัด ท้าให้คุณลอง นำเสนอโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกง

 

ในราคาที่สุดพิเศษให้คุณตรวจสอบหรือเปรียบเทียบราคาตามความพึงพอใจ พร้อมบริการหลังการขายเพื่อให้

 

คุณถึงจุดหมายได้อย่างราบรื่น  ติดต่อสอบถาม โปรโมชั่นเอมิเรตส์ ได้ที่ 0-2587-5050

 

สายการบิน Emirates (EK)
ตั๋วเครื่องบินเอมิเรตส์ : กรุงเทพ-ฮ่องกง-กรุงเทพ
*** ราคาที่ลงไว้ในตารางนี้ ยังไม่รวม ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ***
ปลายทาง คลาส อายุตั๋ว ช่วงเวลาจองตั๋ว ช่วงเวลาเดินทาง ราคา เงื่อนไข (Condition)
(ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ)     และออกตั๋ว      
ฮ่องกง (HKG) V 12 เดือน วันนี้ - 31 มี.ค.54 วันนี้ - 31 มี.ค.54 6,700.-  
  A 12 เดือน 1 ต.ค.53 เป็นต้นไป 1 ต.ค.53 เป็นต้นไป 24,300.- First Class AirBus 380
  X 1 ปี วันนี้ - 31 ต.ค.53 วันนี้ - 31 ต.ค.53 10,500.-  

_________________________________________________________________________________________________________

 

 

bananaticket.com ยินดีให้บริการคุณในการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกง โดยสายการบิน

 

เคนย่า แอร์เวย์  ( Kenya Airways (KQ) ) ในราคาประหยัด ท้าให้คุณลอง นำเสนอโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกง

 

ในราคาที่สุดพิเศษให้คุณตรวจสอบหรือเปรียบเทียบราคาตามความพึงพอใจ พร้อมบริการหลังการขายเพื่อให้

 

คุณถึงจุดหมายได้อย่างราบรื่น  ติดต่อสอบถาม โปรโมชั่นเคนย่า แอร์เวย์ ได้ที่ 0-2587-5050

 

 

สายการบิน Kenya Airways (KQ)
ตั๋วเครื่องบินเคนย่า แอร์เวย์ : กรุงเทพ-ฮ่องกง-กรุงเทพ
*** ราคาที่ลงไว้ในตารางนี้ ยังไม่รวม ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ***
ปลายทาง คลาส อายุตั๋ว ช่วงเวลาจองตั๋ว ช่วงเวลาเดินทาง ราคา เงื่อนไข (Condition)
(ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ)     และออกตั๋ว      
ฮ่องกง (HKG) V 7 วัน วันนี้ - 31 มี.ค.54 วันนี้ - 31 มี.ค.54 5,200.- Ex BKK on Sat-Sun only
  T 2 เดือน วันนี้ - 31 มี.ค.54 วันนี้ - 31 มี.ค.54 6,430.-  
  Q 4 เดือน วันนี้ - 31 มี.ค.54 วันนี้ - 31 มี.ค.54 6,900.-  

_________________________________________________________________________________________________________

 

 

bananaticket.com ยินดีให้บริการคุณในการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกง โดยสายการบิน

 

รอยัล จอร์แดเนี่ยน  ( Royal Jordanian (RJ) ) ในราคาประหยัด ท้าให้คุณลอง นำเสนอโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกง

 

ในราคาที่สุดพิเศษให้คุณตรวจสอบหรือเปรียบเทียบราคาตามความพึงพอใจ พร้อมบริการหลังการขายเพื่อให้

 

คุณถึงจุดหมายได้อย่างราบรื่น  ติดต่อสอบถาม โปรโมชั่นรอยัล จอร์แดเนี่ยน ได้ที่ 0-2587-5050

 

 

สายการบิน Royal Jordanian (RJ)
ตั๋วเครื่องบินรอยัล จอร์แดเนี่ยน : กรุงเทพ-ฮ่องกง-กรุงเทพ
*** ราคาที่ลงไว้ในตารางนี้ ยังไม่รวม ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ***
ปลายทาง คลาส อายุตั๋ว ช่วงเวลาจองตั๋ว ช่วงเวลาเดินทาง ราคา เงื่อนไข (Condition)
(ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ)     และออกตั๋ว      
ฮ่องกง (HKG) S 7 วัน  1 ต.ค.เป็นต้นไป  1 ต.ค.เป็นต้นไป 5,580.-  
  V 7 วัน  1 ต.ค.เป็นต้นไป  1 ต.ค.เป็นต้นไป 6,130.-  

________________________________________________________________________________________________________

 

 

bananaticket.com ยินดีให้บริการคุณในการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกง โดยสายการบิน

 

ไทย  ( Thai Airways International (TG) ) ในราคาประหยัด ท้าให้คุณลอง นำเสนอโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกง

 

ในราคาที่สุดพิเศษให้คุณตรวจสอบหรือเปรียบเทียบราคาตามความพึงพอใจ พร้อมบริการหลังการขายเพื่อให้

 

คุณถึงจุดหมายได้อย่างราบรื่น  ติดต่อสอบถาม โปรโมชั่นการบินไทย ได้ที่ 0-2587-5050

 

 

สายการบิน Thai Airways International (TG)
ตั๋วเครื่องบินการบินไทย : กรุงเทพ-ฮ่องกง-กรุงเทพ
*** ราคาที่ลงไว้ในตารางนี้ ยังไม่รวม ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ***
ปลายทาง คลาส อายุตั๋ว ช่วงเวลาจองตั๋ว ช่วงเวลาเดินทาง ราคา เงื่อนไข (Condition)
(ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ)     และออกตั๋ว      
ฮ่องกง (HKG) W 14 วัน วันนี้ - 31 มี.ค.54 วันนี้ - 31 มี.ค.54 6,700.-  
  Q 1 เดือน วันนี้ - 31 มี.ค.54 วันนี้ - 31 มี.ค.54 8,750.-  
 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ Q 1 เดือน วันนี้ - 31 มี.ค.54 วันนี้ - 31 มี.ค.54 9,750.-  
  Q 3 เดือน วันนี้ - 31 มี.ค.54 วันนี้ - 31 มี.ค.54 9,800.- LOW
 (direct flight) Q 3 เดือน วันนี้ - 31 มี.ค.54 วันนี้ - 31 มี.ค.54 10,900.- HIGH
  H 3 เดือน วันนี้ - 31 มี.ค.54 วันนี้ - 31 มี.ค.54 10,900.- LOW
  H 3 เดือน วันนี้ - 31 มี.ค.54 วันนี้ - 31 มี.ค.54 11,950.- HIGH
  M 6 เดือน วันนี้ - 31 มี.ค.54 วันนี้ - 31 มี.ค.54 14,100.- LOW
  M 6 เดือน วันนี้ - 31 มี.ค.54 วันนี้ - 31 มี.ค.54 15,150.- HIGH
  B   วันนี้ - 31 มี.ค.54 วันนี้ - 31 มี.ค.54 11,400.- (OW) ONE WAY TICKET
          (ตั๋วเที่ยวเดียว)  
  B 1 ปี วันนี้ - 31 มี.ค.54 วันนี้ - 31 มี.ค.54 18,850.-  

_________________________________________________________________________________________________________

 

 

จองตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกง,จองตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง ราคาถูก,จองตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง ราคาประหยัด,จองตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง ราคาพิเศษ

 

อยากได้ ตั๋วเครื่องบิน ราคาถูก นึกถึง Bananaticket  ติดต่อสอบถาม โทร. 0-2587-5050

ตั๋วเครื่องบิน ไต้หวัน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน แอฟริกาใต้ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ออสเตรเลีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน นอร์เวย์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน โรมาเนีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน แคนาดา ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อเมริกา ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อังกฤษ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ตุรกี ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน สวิตเซอร์แลนด์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน สเปน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน กาตาร์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน โอมาน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เยอรมัน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน นิวซีแลนด์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน มาเลเซีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ลาว ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เบลเยี่ยม ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ออสเตรีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ฟิลิปปินส์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เนปาล ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ฝรั่งเศส ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ฟินแลนด์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน พนมเปญ (กัมพูชา) ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน มาเก๊า ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เดนมาร์ก ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ไทเป(ไต้หวัน) ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ย่างกุ้ง(พม่า) ราคาถูกตั๋วเครื่องบินในประเทศ