ตั๋วเครื่องบิน จีน ราคาถูก

 

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ-ตั๋วเครื่องบินจีน ราคาประหยัด-จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์

 

ตั๋วเครื่องบินจีน (กรุงเทพ-จีน)

 

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-จีน ราคาถูก จองตั๋วเครื่องบินไปจีน แบบออนไลน์ เลือกเดินทางได้ทั้ง

 

แบบ Economy Business และ First ด้วยสายการบินชั้นนำหลากหลายสายการบิน ให้คุณได้ตรวจสอบหรือเปรียบ

 

เทียบราคาตามความพึงพอใจ ติดต่อสอบถาม ตั๋วเครื่องบิน จีน ได้ที่ 0-2587-5050

 

 

 bananaticket.com ยินดีให้บริการคุณในการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบินไปจีน โดยสายการบิน

 

แอร์ ไชน่า (Air China (CA) ) ในราคาประหยัด ท้าให้คุณลอง นำเสนอโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปจีน

 

ในราคาที่สุดพิเศษให้คุณตรวจสอบหรือเปรียบเทียบราคาตามความพึงพอใจ พร้อมบริการหลังการขายเพื่อให้

 

คุณถึงจุดหมายได้อย่างราบรื่น  ติดต่อสอบถาม โปรโมชั่นแอร์ ไชน่า ได้ที่ 0-2587-5050

 

สายการบิน Air China (CA)
ตั๋วเครื่องบินแอร์ ไชน่า : กรุงเทพ-จีน-กรุงเทพ
*** ราคาที่ลงไว้ในตารางนี้ ยังไม่รวม ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ***
ปลายทาง คลาส อายุตั๋ว ช่วงเวลาจองตั๋ว ช่วงเวลาเดินทาง ราคา เงื่อนไข (Condition)
(ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ)     และออกตั๋ว      
ปักกิ่ง (BJS) G 45 วัน วันนี้ -31 ต.ค.54   12000.- เดินทางได้ ตั้งแต่
             01 ม.ค.-31 มี.ค.54
 (direct flight)           ราคาเด็ก (2-11 ปี) 9,100 บาท
            เปลี่ยนวันเดินทางเสีย 400 CNY
            Refund Fee 500 CNY

________________________________________________________________________________________________________

 

 

bananaticket.com ยินดีให้บริการคุณในการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบินไปจีน โดยสายการบิน

 

ไชน่า อีสเทิร์น (China Eastern (MU) ) ในราคาประหยัด ท้าให้คุณลอง นำเสนอโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปจีน

 

ในราคาที่สุดพิเศษให้คุณตรวจสอบหรือเปรียบเทียบราคาตามความพึงพอใจ พร้อมบริการหลังการขายเพื่อให้

 

คุณถึงจุดหมายได้อย่างราบรื่น  ติดต่อสอบถาม โปรโมชั่นไชน่า อีสเทิร์น ได้ที่ 0-2587-5050

 

สายการบิน China Eastern (MU)
ตั๋วเครื่องบินไชน่า อีสเทิร์น : กรุงเทพ-จีน-กรุงเทพ
*** ราคาที่ลงไว้ในตารางนี้ ยังไม่รวม ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ***
ปลายทาง คลาส อายุตั๋ว ช่วงเวลาจองตั๋ว ช่วงเวลาเดินทาง ราคา เงื่อนไข (Condition)
(ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ)     และออกตั๋ว      
เซี่ยงไฮ้ (SHA/PVG) M   วันนี้ -31 ต.ค.54   10600.- (OW) ONE WAY TICKET / 
          (ตั๋วเที่ยวเดียว) STUDENT VISA ONLY
 (direct flight) E 6 เดือน วันนี้ -31 ต.ค.54   14600.- STUDENT VISA ONLY
  K 1 ปี วันนี้ -31 ต.ค.54   16600.- STUDENT VISA ONLY
  M   วันนี้- 31 ต.ค.54   7100.-  (OW) ONE WAY TICKET
          (ตั๋วเที่ยวเดียว)  
  N 2/1 เดือน วันนี้ -31 ต.ค.54   10000.-  
  M 3 เดือน วันนี้- 31 ต.ค.54   11600.-  
  L 3 เดือน วันนี้- 31 ต.ค.54   13600.-  
  H 6 เดือน วันนี้ -31 ต.ค.54   15600.-  
  E 6 เดือน วันนี้ -31 ต.ค.54   18600.-  
  B 1 ปี วันนี้-31 ต.ค.54   22800.-  
คุณหมิง (KMG) N   วันนี้ -31 ต.ค.54   5,000.-
(ตั๋วเที่ยวเดียว)
(OW) ONE WAY TICKET
  N 1 เดือน วันนี้- 31 ต.ค.54   7700.-  
 (direct flight) M 3 เดือน วันนี้- 31 ต.ค.54   8500.-  
  L 3 เดือน วันนี้ -31 ต.ค.54   9300.-  
  H 6 เดือน วันนี้ -31 ต.ค.54   10100.-  
  E 6 เดือน วันนี้ -31 ต.ค.54   11000.-  
  B 1 ปี วันนี้ -31 ต.ค.54   11800.-  
จิงหง (JHG) N   วันนี้- 31 ต.ค.54   3600.- (OW) ONE WAY TICKET
          (ตั๋วเที่ยวเดียว)  
 (direct flight) N 1 เดือน วันนี้ -31 ต.ค.54   5900.-  
  M 3 เดือน วันนี้ -31 ต.ค.54   6300.-  
  L 3 เดือน วันนี้ -31 ต.ค.54   6700.-  
  H 6 เดือน วันนี้ -31 ต.ค.54   7100.-  
  E 6 เดือน วันนี้ -31 ต.ค.54   7600.-  
  B 1 ปี วันนี้ -31 ต.ค.54   8200.-  

_________________________________________________________________________________________________________

 

 

bananaticket.com ยินดีให้บริการคุณในการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบินไปจีน โดยสายการบิน

 

อียิปต์แอร์ (Egypt Air (MS) ) ในราคาประหยัด ท้าให้คุณลอง นำเสนอโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปจีน

 

ในราคาที่สุดพิเศษให้คุณตรวจสอบหรือเปรียบเทียบราคาตามความพึงพอใจ พร้อมบริการหลังการขายเพื่อให้

 

คุณถึงจุดหมายได้อย่างราบรื่น  ติดต่อสอบถาม โปรโมชั่นอียิปต์แอร์ ได้ที่ 0-2587-5050

 

สายการบิน Egypt Air (MS)
ตั๋วเครื่องบินอียิปต์แอร์ : กรุงเทพ-จีน-กรุงเทพ
*** ราคาที่ลงไว้ในตารางนี้ ยังไม่รวม ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ***
ปลายทาง คลาส อายุตั๋ว ช่วงเวลาจองตั๋ว ช่วงเวลาเดินทาง ราคา เงื่อนไข (Condition)
(ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ)     และออกตั๋ว      
กวางเจา (CAN) M       5100.- (OW) ONE WAY TICKET
          (ตั๋วเที่ยวเดียว)  
 (direct flight) B       5800.- (OW) ONE WAY TICKET
          (ตั๋วเที่ยวเดียว)  
  M 1 ปี     8100.-  
  B 1 ปี     9300.-  
  Y 1 ปี     12200.-  

________________________________________________________________________________________________________

 

 

bananaticket.com ยินดีให้บริการคุณในการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบินไปจีน โดยสายการบิน

 

เคนย่า แอร์เวย์ (Kenya Airways (KQ) ) ในราคาประหยัด ท้าให้คุณลอง นำเสนอโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปจีน

 

ในราคาที่สุดพิเศษให้คุณตรวจสอบหรือเปรียบเทียบราคาตามความพึงพอใจ พร้อมบริการหลังการขายเพื่อให้

 

คุณถึงจุดหมายได้อย่างราบรื่น  ติดต่อสอบถาม โปรโมชั่นเคนย่า แอร์เวย์ ได้ที่ 0-2587-5050

 

 

สายการบิน Kenya Airways (KQ) 
ตั๋วเครื่องบินเคนย่า แอร์เวย์ : กรุงเทพ-จีน-กรุงเทพ
*** ราคาที่ลงไว้ในตารางนี้ ยังไม่รวม ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ***
ปลายทาง คลาส อายุตั๋ว ช่วงเวลาจองตั๋ว ช่วงเวลาเดินทาง ราคา เงื่อนไข (Condition)
(ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ)     และออกตั๋ว      
กวางเจา (CAN) T   วันนี้-31 มี.ค.54   4400.- (OW) ONE WAY TICKET
          (ตั๋วเที่ยวเดียว)  
 (direct flight) T 2 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   6600.-  
  Q 4 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   7100.-  
  H 6 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   7800.-  
  S 1 ปี วันนี้-31 มี.ค.54   11500.-  
             

_________________________________________________________________________________________________________

  

 

bananaticket.com ยินดีให้บริการคุณในการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบินไปจีน โดยสายการบิน

 

โคเรียนแอร์ (Korean Air (KE) ) ในราคาประหยัด ท้าให้คุณลอง นำเสนอโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปจีน

 

ในราคาที่สุดพิเศษให้คุณตรวจสอบหรือเปรียบเทียบราคาตามความพึงพอใจ พร้อมบริการหลังการขายเพื่อให้

 

คุณถึงจุดหมายได้อย่างราบรื่น  ติดต่อสอบถาม โปรโมชั่นโคเรียนแอร์ ได้ที่ 0-2587-5050

 

สายการบินKorean Air (KE)
ตั๋วเครื่องบินโคเรียน : กรุงเทพ-จีน-กรุงเทพ
*** ราคาที่ลงไว้ในตารางนี้ ยังไม่รวม ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ***
ปลายทาง คลาส อายุตั๋ว ช่วงเวลาจองตั๋ว ช่วงเวลาเดินทาง ราคา เงื่อนไข (Condition)
(ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ)     และออกตั๋ว      
ปักกิ่ง (BJS) / เซี่ยงไฮ้ S   วันนี้-31 มี.ค.54   16100.- OW) ONE WAY TICKET / 
(SHA)         (ตั๋วเที่ยวเดียว) LOW SEASON
  S   วันนี้-31 มี.ค.54   17100.-  (OW) ONE WAY TICKET / 
 via Seoul (SEL)         (ตั๋วเที่ยวเดียว)  HIGH SEASON
  Q 45 วัน วันนี้-31 มี.ค.54   16100.-  
  Q 45 วัน วันนี้-31 มี.ค.54   17600.-  
  S 1 ปี วันนี้-31 มี.ค.54   21300.- Low
  S 1 ปี วันนี้-31 มี.ค.54   22800.- High

________________________________________________________________________________________________________

 

 

bananaticket.com ยินดีให้บริการคุณในการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบินไปจีน โดยสายการบิน

 

ไทย (Thai Airways International (TG) ) ในราคาประหยัด ท้าให้คุณลอง นำเสนอโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปจีน

 

ในราคาที่สุดพิเศษให้คุณตรวจสอบหรือเปรียบเทียบราคาตามความพึงพอใจ พร้อมบริการหลังการขายเพื่อให้

 

คุณถึงจุดหมายได้อย่างราบรื่น  ติดต่อสอบถาม โปรโมชั่นการบินไทย ได้ที่ 0-2587-5050

 

สายการบิน Thai Airways International (TG)
ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-จีน-กรุงเทพ
*** ราคาที่ลงไว้ในตารางนี้ ยังไม่รวม ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ***
ปลายทาง คลาส อายุตั๋ว ช่วงเวลาจองตั๋ว ช่วงเวลาเดินทาง ราคา เงื่อนไข (Condition)
(ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ)     และออกตั๋ว      
ปักกิ่ง (BJS) Q - GV 2 1 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   15350.-  
  Q - GV 2 1 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   16600.-  
  Q 3 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   17400.- LOW
  Q 3 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   18600.- HIGH
  H 3 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   18400.- LOW
  H 3 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   19700.- HIGH
  M 6 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   20950.- LOW
  M 6 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   22300.- HIGH
  B   วันนี้-31 มี.ค.54   17,250.-
(ตั๋วเที่ยวเดียว
(OW) ONE WAY TICKET
  B 1 ปี วันนี้-31 มี.ค.54   28900.-  
เซี่ยงไฮ้ (SHA) Q - GV 2 1 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   14850.-  
  Q - GV 2 1 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   16100.-  
  Q 3 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   16350.- LOW
  Q 3 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   17600.- HIGH
  H 3 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   17400.- LOW
  H 3 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   18600.- HIGH
  M 6 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   19750.- LOW
  M 6 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   21250.- HIGH
  B   วันนี้-31 มี.ค.54   18200.- (OW) ONE WAY TICKET
          (ตั๋วเที่ยวเดียว)  
  B 1 ปี วันนี้-31 มี.ค.54   30400.-  
เฉินตู (CTU) Q 3 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   10050.-  
  Q 3 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   11500.-  
  H 3 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   11200.- LOW
  H 3 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   12500.- HIGH
  M 6 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   13050.- LOW
  M 6 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   14450.- HIGH
  B   วันนี้-31 มี.ค.54   11750.- (OW) ONE WAY TICKET
          (ตั๋วเที่ยวเดียว)  
  B 1 ปี วันนี้-31 มี.ค.54   19450.-  
กวางเจา (CAN) W 14 วัน วันนี้-31 มี.ค.54   7200.-  
  Q - GV 2 1 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   10200.-  
  Q - GV 2 1 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   11250.-  
  Q 3 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   11350.- LOW
  Q 3 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   12250.- HIGH
  H 3 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   12350.- LOW
  H 3 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   13250.- HIGH
  M 6 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   13750.- LOW
  M 6 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   14850.- HIGH
  B   วันนี้-31 มี.ค.54   11750.- (OW) ONE WAY TICKET
          (ตั๋วเที่ยวเดียว  
  B 1 ปี วันนี้-31 มี.ค.54   19450.-  
เซี๊ยะเหมิน (XMN) Q - GV 2 1 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   8650.-  
  Q - GV 2 1 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   9450.-  
  Q 3 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   9800.- LOW
  Q 3 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   11000.- HIGH
  H 3 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   11000.- LOW
  H 3 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   12050.- HIGH
  M 6 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   13250.- LOW
  M 6 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   14450.- HIGH
  B   วันนี้-31 มี.ค.54   13350.- (OW) ONE WAY TICKET
          (ตั๋วเที่ยวเดียว)  
  B 1 ปี วันนี้-31 มี.ค.54   17550.-  
คุณหมิง (KMG) Q - GV 2 1 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   8400.-  
  Q - GV 2 1 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   9200.-  
  Q 3 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   9100.- LOW
  Q 3 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   10150.- HIGH
  H 3 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   10150.- LOW
  H 3 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   11250.- HIGH
  M 6 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   11500.- LOW
  M 6 เดือน วันนี้-31 มี.ค.54   12500.- HIGH
  B   วันนี้-31 มี.ค.54   8650.- (OW) ONE WAY TICKET
          (ตั๋วเที่ยวเดียว)  
  B 1 ปี วันนี้-31 มี.ค.54   14450.-  
_______________________________________________________________________________________________________

 

 

จองตั๋วเครื่องบินไปจีน,จองตั๋วเครื่องบิน จีน ราคาถูก,จองตั๋วเครื่องบิน จีน ราคาประหยัด,จองตั๋วเครื่องบิน จีน ราคาพิเศษ

 

อยากได้ ตั๋วเครื่องบิน ราคาถูก นึกถึง Bananaticket  ติดต่อสอบถาม โทร. 0-2587-5050

 

 

 

ตั๋วเครื่องบิน ไต้หวัน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน คูเวต ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน แอฟริกาใต้ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เคนย่า ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อียิปต์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน โมรอคโค ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เนเธอร์แลนด์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ฮังการี ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน โปรตุเกส ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน โรมาเนีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เลบานอน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน แคนาดา ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อเมริกา ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อังกฤษ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ตุรกี ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน นิวซีแลนด์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน มาเลเซีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ลาว ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อินเดีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน บรูไน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ออสเตรีย ราคาถูกตัวแทนขายตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน ฟิลิปปินส์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เนปาล ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ศรีลังกา ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน พนมเปญ (กัมพูชา) ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน มาเก๊า ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เชค ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ไทเป(ไต้หวัน) ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เกาหลี ราคาถูก